Geometriske formler for areal og omkreds for forskellige flader


Cirkel


Cirkeludsnit


Cirkelafsnit


Cirkelring


Cirkelrings udsnit


Ellipse


Parabel


Trekant


Retvinklet trekant


Ligebenet trekant


Kvadrat


Rektangel


Rombe


Parallelogram


Trapez


Pentagon


Hexagon


Heptagon


Octagon


Nonagon
Kugle


Kugletop


Cylinder


Skævvinklet cylinder


Ellipsoide


Kegle


Kegle stub


Tresidet pyramide


Firesidet pyramide


Parallelepipedum